Emigrációs projekt

Emigrációs projekt

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ 2020 tavaszán emigrációs projektet indított, melynek keretében rendszeresen bemutatunk egy-egy jelentős személyiséget az orosz emigráció első hullámából. Az illetőről honlapunkon cikk jelenik meg, emellett néhány szereplőről Youtube-videót is készítettünk.

A projekt elindításának motivációját a 2019 őszi krakkói Russzkij Mir Alapítvány által szervezett találkozó adta, amikor az alapítvány 2020-as programjavaslatai között felmerült az orosz emigráció első hullámának 100 éves évfordulójáról való megemlékezés. Ebből bontakozott ki egy 2020 őszére tervezett nemzetközi tudományos konferencia terve. Végül a járványügyi helyzet, amely a virtuális térbe és programjaink alternatív újragondolására kényszerített mindnyájunkat, jelentette azt a fordulópontot, amikor úgy határoztunk, hogy heti rendszerességgel jelentkezünk egy emigráns portréval. A karantén feloldása után pedig kisebb intenzitással, de tovább folytatjuk ezt a munkát.

A szereplők kiválasztására egy különböző elektronikusan is elérhető enciklopédiák alapján összeállított, nagyjából 3000 fős adatbázist hoztunk létre, amelyben a születési és halálozási dátumok mellett az egyes személyek foglalkozását és célországát gyűjtöttük össze, s többnyire a kerek évfordulós személyek élveznek preferenciát. Közülük elsősorban a Magyarországon kevésbé ismert, de az orosz és/vagy az egyetemes kultúra és társadalmi élet szempontjából jelentős tevékenységet folytató, illetve az egzotikus célországgal rendelkező egyéneket mutatjuk be.

Az ismeretterjesztés és népszerűsítés mellett projektünk tudományos célokat is szolgál. A központ munkatársainak egyik fő kutatási profilja az egyéni és a közösségi identitás meghatározásának kérdése. Emigrációs portréinkon, a bemutatott személyek sorsán keresztül szeretnénk megvizsgálni, milyen egyéni motivációk vezethettek Oroszország elhagyásához, mik voltak azok a sorsfordító pillanatok, amelyek meghatározták ezt a döntést, illetve ezeket a döntéseket mennyire befolyásolta a családi, rokoni és ismeretségi háló. Mikrohistorikus megközelítésünk feltárhatja az eddig ismeretlen részleteket, eddig alig kutatott hagyatékokkal ismertet meg, s segít a forradalom és a polgárháború makrotörténeti folyamatainak finomhangolásában.

Az emigrációs projekt keretei közt megjelent cikkek