Kutatás

Kutatás

Kutatás

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ kutatási tevékenységeinek alapja, hogy figyelemmel kíséri a nemzetközi tudományos trendeket, s ezekhez kapcsolódik. Megközelítésmódjára jellemző az interdiszciplinaritás, mely az oroszországi történelmet és kultúrát a történettudomány, irodalomtudomány, kultúrtörténet és társadalomtudományok határmezsgyéjén vizsgálja a maga komplexitásában.

A Központ munkatársai a XVII-XXI. század oroszországi történetét és kultúráját vizsgálják változatos történelmi források tükrében. A munkatársak kutatási területei közé tartozik a nőtörténet, a privát és nyilvános identitás kérdése, az eszmetörténet, valamint a természettudományos-, bölcsész- és művészi világérzékelés interferenciája.

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek hazai és nemzetközi konferenciákon szervezői, előadói és szekcióvezetői minőségben is. Munkatársaink publikációs listái: