Fiatal Ruszisták Prezentációs Kupája 2020

Fiatal Ruszisták Prezentációs Kupája 2020
12/04

2020. december 04. 10:00 - 18:00

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ ZOOM terme

12/04

2020. december 04. 10:00 - 18:00

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ ZOOM terme


Kedves egyetemi hallgatók és doktoranduszok!

A Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ meghirdeti 2020-ban a Fiatal Ruszisták Prezentációs Kupáját!

2020.12.04-én másodszor kerül megrendezésre a két fordulós kihívás.

Mi a Kupa célja?

Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk az orosz témák iránt érdeklődő, bölcsészettel vagy társadalomtudományokkal foglalkozó egyetemi hallgatóknak és doktoranduszoknak arra, hogy éppen formálódó szakdolgozatuk, szemináriumi dolgozatuk, tudományos cikkük témáját bemutassák egy szakmai fórumon, érdeklődő közönség és zsűri előtt, s ezzel együtt megmérettessék online prezentációs készségüket is.

 

Ki jelentkezhet?

Olyan alapszakos, mesterszakos és doktori képzésre járó hallgatók jelentkezését várjuk, akik orosz témában végeznek kutatásokat akár filológiai, akár történettudományi, akár egyéb bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi területen.

 

Miért érdemes jelentkezni?

Azért érdemes jelentkezni, mert az első három helyezett ajándékutalvánnyal gazdagodhat. Emellett minden résztvevő értékes szakmai tapasztalatot szerezhet a zsűri és a közönség visszajelzései alapján.

 

Mikor és hol lesz a verseny?

A verseny 2020. december 4-én kerül megrendezésre a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ Zoom-felületén.

 

Mi történik a Kupa során?

A Kupa két fordulóban zajlik.

I. Előre felvett anyag: Az első fordulóban a résztvevőknek 5 perces, Power Point-diákkal vagy Prezi-prezentációval kísért mini-előadásban kell bemutatniuk a jelentkezés során megjelölt, készülőben lévő tudományos munkájuk témáját. Az 5 perces (± 10 másodperc), liftbeszéd jellegű videókat november 30-ig várjuk. A verseny december 4-én zajló első fordulójában ezek a videók kerülnek majd lejátszásra a közönség, a kupa résztvevői és zsűrije előtt.

II. Real-time online prezentáció: A második fordulóba továbbjutók lehetőséget kapnak egy hasonló formájú, de hosszabb, 10 perces prezentáció megtartására, amelyben részletesebben kitérhetnek a témával kapcsolatos korábbi eredményekre, a saját kutatás jelenlegi állására és várható eredményeire. A szigorúan 10 perc hosszúságú prezentációknál már nem előre felvett videókra számítunk, hanem az előkészített anyag élőszavas, szintén Power Point-diákkal vagy Prezi-prezentációval kísért előadására.

 

Milyen szempontok alapján választják ki a győzteseket?

Az első és második forduló után a szakmai zsűri a közönség bevonásával választja ki a továbbjutókat, illetve a dobogósokat. Az előadások célja minden esetben az, hogy a prezentálók felkeltsék a hallgatóság érdeklődését a téma eredetisége, újszerűsége, illetve várható eredményei alapján. Az elbírálási szempontok magukban foglalják mind a témaválasztás tudományos relevanciáját és színvonalát, mind a prezentációs mód meggyőzőségét, befogadhatóságát. Az idei év sajátossága az online formátum, amihez az előadóknak szintén meg kell találniuk a megfelelő módszertani megközelítést, hiszen online sokkal nehezebb fenntartani a hallgatóság figyelmét, mint élőben. Tehát tartalom és forma, kutatói elkötelezettség és előadói kvalitások egyaránt fontosak.

 

Meddig lehet jelentkezni?

A jelentkezéseket 2020. november 20-án reggel 9 óráig várjuk. A jelentkezés elfogadásáról legkésőbb november 23-ig visszajelzést küldünk. Az elfogadott jelentkezők 5 perces videóit november 30-án reggel 9 óráig várjuk Google Drive mappánkba feltöltve (részletek később).

 

Hol lehet jelentkezni?

Az alábbi űrlapon lehet jelentkezni a személyes és elérhetőségi adatok megadásával, illetve a prezentálandó mű 500 szavas absztraktjával (±10%).

 

Hová lehet fordulni a felmerülő kérdésekkel?

A prezentacioskupa@gmail.com címen minden felmerülő kérdésre választ adnak a szervezők.