Az orosz emigráció első hulláma: Sajtókép

Az orosz emigráció első hulláma: Sajtókép
07/15 - 07/16

2021. július 15. 10:00 - 2021. július 16. 20:00

ZOOM

07/15 - 07/16

2021. július 15. 10:00 - 2021. július 16. 20:00

ZOOM


Az orosz emigráció első hulláma
Műhelykonferencia-sorozat 2020–22

Műhelykonferencia №3.

Kedves Kollégák!

Az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ (Budapest), az Orosz Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Kutatóintézete (Moszkva), az Urali Föderatív Egyetem Oroszország Története Tanszék (Jekatyerinburg) és a Vjacseszlav Ivanov Kutatóközpont (Róma) tisztelettel meghívja Önöket
„Az orosz emigráció első hulláma” című műhelykonferencia-sorozat
harmadik rendezvényére, amelyre 2021. július 15–16-án kerül sor, online formában.

 „Az orosz emigráció első hulláma: Sajtókép”

című műhelykonferencia célja olyan folyamatban lévő interdiszciplináris kutatások eredményeinek felsorakoztatása, amelyek az emigráció első hullámának sajtóéletét és sajtóképét vizsgálják.

Orosz vagy angol nyelvű előadásokra számítunk a következő témakörökben:

  • az emigrációban megjelenő sajtóorgánumok története, típusai, szerkezete, olvasói köre;
  • az emigráció sajtótermékeinek szerkesztőségei: személyek, társaságok, kollektívák;
  • a sajtó hasábjain megjelenő politikai és historiográfiai önreflexió az emigrációban;
  • a sajtó szerepe a nemzeti identitás megőrzésében, az orosz kultúra és Oroszország képe az emigrációs sajtótermékekben;
  • az emigráció önmeghatározása a sajtóban (az eső hullámban, illetve az első és a második hullám viszonyában)
  • az orosz emigráció képe a befogadó közösség sajtójában;
  • az orosz emigráció képe a szovjet sajtóban;
  • orosz emigránsok munkássága a nem-emigráns sajtóorgánumokban;
  • az orosz emigráció a filmhíradókban.

Az első szimpózium 2020. november 13-án, a második 2021. április 1–2-án került megrendezésre az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ ZOOM termében. Az első szimpózium előadásainak videópublikációi a központ youtube csatornáján tekinthetők meg. A harmadik szimpózium is az online térben kerül megrendezésre. Olyan témaprezentációkra számítunk, amelyek nemrég lezárt vagy folyamatban lévő kutatásokra épülnek.

A szervezőbizottság 2021-ben még egy online műhelykonferencia megtartását tervezi november 26–27-én, amely a történelemfilozófiai aspektusokra fog fókuszálni.

A műhelykonferencia-sorozat célja, hogy nemzetközi fórumot teremtsen az orosz emigráció első hullámának különböző aspektusait kutató szakemberek közötti diskurzusra, s lehetővé tegye a témában rejlő lehetőségek kibontását interdiszciplináris, inspiráló szakmai környezetben. A sorozat végén a kutatási eredmények tanulmánykötetben fognak megjelenni.

Az előadások időtartama: 15 perc
A konferenciasorozat munkanyelve: orosz és angol
Jelentkezési határidő: 2021. július 4.
Visszajelzés: 2021. július 8.
A kapcsolattartási cím: russianemigrationconference@gmail.com
A jelentkezés egyszerű Google Formban történik: https://forms.gle/QAxbGfjg9bi7bUYP7
A jelentkezés részét képezi a felszólalás címe és max. 1000 karakteres absztraktja.
A konferencián való részvétel ingyenes.

Dr. Gyimesi Zsuzsanna ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ, Budapest
Dr. Józsa György Zoltán ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalom Tanszék, Budapest
Julia Ruszina egy. docens Oroszország Története Tanszék, URFU, Jekatyerinburg
Jelena Taho-Gogyi professzor Világirodalmi Kutatóintézet, OTA, Moszkva
Andrej Siskin professzor Salernoi Egyetem; Vjacs. Ivanov Kutatóközpont, Róma

Szervező: ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ, ELTE Orosz Központ (Russkiy Mir Alapítvány), Budapest

Társszervező:
OTA Gorkij Világirodalmi Kutatóintézet, Moszkva (RNF kutatás №17-18-01432-P „Orosz irodalo és filozófia: kölcsönhatások”)
URFU Oroszország Története Tanszék, Jekatyerinburg (RFFI kutatócsoport №19-512-23003 „Generációk önképe és párbeszéde az orosz és magyar irodalomban a XX-XXI. században”)
Salernói Egyetem és Vjacseszlav Ivanov Kutatóközpont, Róma