Han Anna és a Sophrosyne

A Han Anna Emlékülés után

Gyimesi Zsuzsanna | 2019.11.25.
Han Anna és a Sophrosyne

2019. november 22-én az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárban 15:30-kor kezdetét vette a Han Anna habilitált egyetemi docens, kitűnő orosz irodalomtörténész, az ELTE BTK "Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában" című doktori program egykori vezetője emlékére rendezett ülésszak. A rendezvényt mintegy száz fő tisztelte meg jelenlétével. 19 felszólalás hangzott el öt tematikus blokkban.

Szilágyi Ákos költő, esztéta, az ELTE BTK docense  Han Anna szakmai életútját a Sophrosyne fogalmával hozta összefüggésbe.

  

Dr. Gyimesi Zsuzsanna köszöntő beszéde

Ez az emlékülés Han Anna tanítványainak, szűkebb értelemben véve egykori doktoranduszainak, még szűkebb értelemben Egeres Katalin és az én kezdeményezésemre született meg. Egeres Katalin a Corvinus Egyetem oktatója, én Gyimesi Zsuzsanna vagyok, az ELTE BTK Ruszisztikai Központjának a vezetője.

Az emlékülés tervezésekor a teljesség és a tökéletesség iránti igény vezérelt bennünket, ami Han Anna mellett ivódott belénk és szilárdult meg bennünk. Megtanultuk tőle, hogy ezek ugyan elérhetetlen célok, mégis törekedni kell rájuk. Megtanultuk tőle azt is, hogy a teljesség elérésének reménye csak sok nézőpont összevonásából tud táplálkozni. Ezért az emlékmozaikok összegyűjtése érdekében széles körben megszólítottuk Han Anna ismerőit, tisztelőit, bízva abban, hogy a sok részletből összeáll egy komplex portré, ami sejteni engedi a teljességet – nem kifejezetten a szakember, hanem a magánember szélesebb spektrumában, ami Han Anna esetében különösen szorosan, lényegében elválaszthatatlan módon összeforrt.

Az emlékülés ötletére nagyon sokan és nagyon gyorsan reagáltak pozitívan. Mindenkinek teret engedtünk, aki felajánlotta közreműködését, mert úgy gondoljuk, hogy ez az emlékülés első sorban nekünk, itt maradóknak fontos, és akiből kikívánkozik valami, azt figyelmesen meg kell hallgatni – ahogy Han Anna óráin ezt megszoktuk. Napok alatt annyi felszólaló jelentkezett, hogy elmondhatom, ez a mai esemény méltó lesz Han Anna legendás szemináriumaihoz: fajsúlyos lesz és hosszú, de minden percében jelentős. Ezért kérem a tisztelt jelenlévők türelmét és kitartását, és bízom benne, hogy mindenki feltöltődve, felemelő érzésekkel fog az esemény végén távozni.

Számos felszólalás szövegét előre megkaptuk, ami nagyban segítette, hogy jól megragadható logikai ívet adjunk az emlékülésnek. A cél az volt, hogy Han Anna szakmai formálódásának és életútjának legfontosabb szakaszai megelevenedjenek. Ennek megfelelően öt blokkban fognak elhangzani gondolatok, amelyek megidézik a diákéveket, a pályakezdést, majd a szakmai kiteljesedést, földrajzilag pedig Szegedet, Dombóvárt és Budapestet. A beérkezett szövegek míves, csiszolt írások, amelyekben visszaköszön Han Anna mindannyiunk által jól ismert szöveg-tisztelete és szöveg-alázata.

Az emlékülést rövid audiovizuális bejátszásokkal fogjuk színesíteni a tematikus egységek között, hogy segítsük a szövegek befogadását.

Engedjék meg, hogy némiképp tiszteletlen módon a felszólalások sorát a doktoranduszok, tanítványok blokkjával indítsuk. Tudjuk, hogy ezért nem kapnánk dicséretet Han Annától. Én magam az elmúlt bő három évtized alatt többször megkaptam a Tanárnőtől, hogy „Zsuzsa, maga szemtelen.” Jó lenne újra hallani tőle ezt a szemrehányást. Így hát elindítom a doktoranduszi blokkot.


A Han Anna Emlékülés programja

2019. november 22. 15:30 ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár

Köszöntés, az emlékülés menetének ismertetése (Gyimesi Zsuzsanna)

 1. Egykori doktoranduszok:
 1. Gyimesi Zsuzsanna
 2. Buzás Mária
 3. Szaviszkó Natália (felolvassa Zavalnij Bogdán)

Fotósorozat 1.

 1. Diáktársak:
 1. Kelemen János filozófus, akadémikus
 2. Szalamin Edit nyelvész
 3. Simoncsics Péter nyelvész

Fotósorozat 2.

 1. A pályakezdés:
 1. Suhajdáné Dr. Borka Zsuzsanna a dombóvári tanítványok nevében
 2. Tar Ibolya klasszika-filológus
 3. Bagi Ibolya irodalomtörténész

Felvétel bejátszása

 1. A budapesti szakmai élet szélesebb értelemben:
 1. Dukkon Ágnes irodalomtörténész, professor emeritus
 2. Szilágyi Ákos költő, esztéta
 3. Kiss Ilona irodalomtörténész (felolvassa: Trombitás Judit)
 4. Horváth Katalin nyelvész

Fotósorozat 3.

 1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közössége nevében
 1. Hetényi Zsuzsa professzor, irodalomtörténész
 2. Gyöngyösi Mária, az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék jelenlegi vezetője, irodalomtörténész
 3. Szilárd Léna professzor, irodalomtörténész (felolvassa Szokolov Makárné Atanaszova Denise)
 4. Lebovics Viktória nyelvész, tolmács, fordító
 5. Józsa György Zoltán irodalomtörténész

Fotósorozat 4.

 1. Szabad hozzászólások:
 1. Sarnyai Csaba irodalomtörténész