Az orosz emigráció első hulláma №2: kultusz és hétköznapok

Az orosz emigráció első hulláma №2: kultusz és hétköznapok
04/01 - 04/02

2021. április 01. 10:00 - 2021. április 02. 19:00

04/01 - 04/02

2021. április 01. 10:00 - 2021. április 02. 19:00


Az orosz emigráció első hulláma

Műhelykonferencia-sorozat 2020–22, Műhelykonferencia №2.

Kedves Kollégák!

Az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ (Budapest), az Orosz Tudományos Akadémia Gorkij Világirodalmi Kutatóintézete (Moszkva), az Urali Föderatív Egyetem Oroszország Története Tanszék (Jekatyerinburg) és a Vjacseszlav Ivanov Kutatóközpont (Róma) tisztelettel meghívja Önöket
„Az orosz emigráció első hulláma” című műhelykonferencia-sorozat
második rendezvényére, amelyre 2021. április 1-2-án kerül sor, online formában.

„Az orosz emigráció első hulláma: kultusz és hétköznapok”

című műhelykonferencia célja olyan folyamatban lévő interdiszciplináris kutatások eredményeinek felsorakoztatása, amelyek az emigráció első hullámának központjaiban kibontakozó kultuszokra és a hétköznapi élet sajátosságaira fókuszálnak az 1920–1940 közötti periódusban.

Orosz vagy angol nyelvű előadásokra számítunk a következő témakörökben:

  • ünnepek és ünnepségek szerepe a hétköznapokban;
  • jubileumi ünnepségek (például Lev Tolsztojé 1928-ban, Fjodor Dosztojevszkijé 1931-ben, Аlekszandr Puskiné 1937-ben, a kereszténység felvételének jubileuma 1938-ban stb.);
  • az emigráció kulturális-értelmiségi kánonjának kialakulása (pl. a könyvkiadás alakulása, orosz klasszikusok kiadása, oktatási intézmények tantervei, emlékmű- és szoboravatások, nagy szabású kiállítási projektek stb.);
  • az orosz emigráció integrációja a befogadó közösségbe a mindennapokban.

Az első szimpózium 2020. november 13-án került megrendezésre, a másodikra április 1-én kerül sor az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ ZOOM termében. Olyan témaprezentációkra számítunk, amelyek nemrég lezárt vagy folyamatban lévő kutatásokra épülnek.

A szervezőbizottság tervei szerint 2021-ben további két online műhelykonferenciára fog sor kerülni (valószínűleg július 2-án és november 26-án). A műhelykonferencia-sorozat célja, hogy nemzetközi fórumot teremtsen az orosz emigráció első hullámának különböző aspektusait kutató szakemberek közötti diskurzusra, s lehetővé tegye a témában rejlő lehetőségek kibontását interdiszciplináris, inspiráló szakmai környezetben. A sorozat végén a kutatási eredmények tanulmánykötetben fognak megjelenni.

Az előadások időtartama: 15 perc
A konferenciasorozat munkanyelve: orosz és angol
Jelentkezési határidő: 2021. március 8.
Visszajelzés: 2021. március 16.
A kapcsolattartási cím: russianemigrationconference@gmail.com
A jelentkezés egyszerű Google Formban történik: https://forms.gle/4vKC9FZ9uqo3nTUN8
A jelentkezés részét képezi a felszólalás címe és max. 1000 karakteres absztraktja.
A konferencián való részvétel ingyenes.

Dr. Gyimesi Zsuzsanna ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ, Budapest
Dr. Józsa György Zoltán ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalom Tanszék, Budapest
Julia Ruszina egy. docens Oroszország Története Tanszék, URFU, Jekatyerinburg
Jelena Taho-Gogyi professzor Világirodalmi Kutatóintézet, OTA, Moszkva
Andrej Siskin professzor Salernoi Egyetem; Vjacs. Ivanov Kutatóközpont, Róma

Szervező:
ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ, ELTE Orosz Központ (Russkiy Mir Alapítvány), Budapest

Társszervező:
OTA Gorkij Világirodalmi Kutatóintézet, Moszkva (RNF kutatás №17-18-01432-P „Orosz irodalo és filozófia: kölcsönhatások”)
URFU Oroszország Története Tanszék, Jekatyerinburg (RFFI kutatócsoport №19-512-23003 „Generációk önképe és párbeszéde az orosz és magyar irodalomban a XX-XXI. században”)
Salernói Egyetem
Vjacseszlav Ivanov Kutatóközpont, Róma