75 éves a MOMBT - jubileumi ünnepség

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság ünnepi estje

Gyimesi Zsuzsanna | 2021.10.04.
75 éves a MOMBT - jubileumi ünnepség

75+1 éve, 1945-ben alakult meg a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság előd szervezete, amelynek alapító okiratát az ELTE egykori Élettani Intézetében, vagyis a Trefort-kerti campus E. épületében  írta alá Szent-Györgyi Albert, a dolgozószobájában. A társaság első közgyűlésére pedig 75 évvel ezelőtt került sor. Ezeknek a jubileumoknak a tiszteletére a Társaság nagyszabású ünnepséget tartott 2021. szeptember 28-án az Orosz Kulturális Központ patinás épületében, az Andrássy úton, több mint 150 fő részvételével.

Az ünnepséget házigazdaként Eduard Szokolov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg, majd Gilyán György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnöke ünnepi beszédet tartott. Köszöntőt mondott továbbá Jevgenyij Sztanyiszlavov, az Oroszországi Föderáció budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Baranyi András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti nyitásért felelős helyettes államtitkára, Vlagyimir Kocsin, a "Russkiy Mir" Alapítvány ügyvezető igazgatója és Dmitrij Polikanov, az OF "Roszszotrudnyicsesztvo" Szövetségi Ügynökségének helyettes vezetője.

Az ünnepség második részben átadásra kerültek a társaság kitüntetései: a Szent-Györgyi Érem, a Szent-Györgyi Díszoklevél és a társaság jubileumi tagsági oklevelei. 

A harmadik részben klasszikus zenei hangverseny következett fiatal magyar és orosz művészek közreműködésével.

Az ünnepség negyedik felvonásaként állófogadás várta a vendégeket, amely közben meg lehetett tekinteni a társaság 75 éves történetét feldolgozó, 32 tablóból álló művelődéstörténeti kiállítást, amelyet a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ kollektívája készített. A kiállításhoz játékos kvíz is tartozott, amelynek résztvevői között nyeremények kerültek kisorsolásra. 

 

Díjazottak - Szent-Györgyi Érem

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság, megalakulásának 75. évfordulója alkalmából Szent-Györgyi Érmet adományozott
1. Mészáros Márta
rendezőnek az írói, rendezői életművével, társadalmi szerepvállalásával a magyar-orosz kulturális kapcsolatok megújításában játszott szerepéért;
2. Vlagyimir Kocsin úrnak, a Russzkij Mir Alapítvány ügyvezető igazgatójának a magyar–orosz kulturális és művelődési kapcsolatok előmozdítása és aktív támogatása terén szerzett elévülhetetlen érdemeiért;
3. Valerija Blok zenepedagógusnak a magyar klasszikus és népzene oroszországi, s különösen az ifjú előadóművészek körében való megismertetésében végzett sok évtizedes tevékenységéért;
4. Horváth Iván műfordító, író, nyelvtanárnak több évtizedes műfordítói munkájáért, eredményes oktatói  és kulturális diplomáciai tevékenységéért;
5. Szergej Mituricsnak, a moszkvai Tri Kvadrata kiadó tulajdonos-igazgatójának a magyar klasszikus és kortárs gondolkodók műveinek elmúlt két évtizedben Oroszországban történt megjelentetéséért;
6. Nanovfszky György volt rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek, a Társaság tiszteletbeli elnökének a magyar-orosz kulturális kapcsolatok fejlesztésében és a MOMBT céljainak valóra váltásában  játszott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként,  posztumusz;
7. Oszipova Irina nyelvész, nyelvpedagógus, tankönyvírónak az orosz nyelv oktatásának magyarországi fejlesztésében mutatott kiemelkedő tankönyvszerzői, nyelvtanári, nyelvpedagógus-képzői, oktatásszervezői és ismeretterjesztői sok évtizedes tevékenységéért;
8. Stier Gábor újságírónak, külpolitikai elemzőnek a posztszovjet térség társadalmi, gazdasági átalakulásának, Oroszország külpolitikájának és a Közép-Európa és Oroszország közötti kapcsolatok hiteles bemutatásáért;
9. Leonyid Volodarszkij költő, író, műfordítónak a magyar–orosz kulturális kapcsolatok fejlesztéséért, a magyar történelem, irodalom és költészet több évtizedes népszerűsítéséért Oroszországban. 


Díjazottak - jubileumi oklevelek

A Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság a Társaság 75. évfordulóján folyamatos tagságának elismeréseként jubileumi oklevelet  adományozott
1. Dobszai Józsefnek, aki 65 éve tagja a Társaságnak.
2. Salga Ilona Erzsébetnek, aki 60 éve tagja a Társaságnak.
3. Molnár Andrásnak, aki 55 éve tagja a Társaságnak.
4. Sebestyén Imrének, aki 55 éve tagja a Társaságnak. 
5. Bodrogi Ferencnének, aki 50 éve tagja a Társaságnak.
6. Sipos Bélánénak, aki 50 éve tagja a Társaságnak.


Díjazottak - Szent-Györgyi Díszoklevél

A Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság a Társaság 75. évfordulója alkalmából Szent-Györgyi Albert Díszoklevelet adományozott
1. Geréb Anna
tagtársunknak az orosz és szovjet filmművészet magyarországi megismertetése terén végzett sok évtizedes kiemelkedő munkásságáért;
2. Nagy István tagtársunknak az orosz és szovjet szépirodalom értékeinek magyarországi megismertetése terén végzett sok évtizedes kiemelkedő munkásságáért, kutatói, oktatói, kulturális szervezői és műfordítói tevékenységéért;
3. Rózsa István tagtársunknak a Társaság vezetésében, majd elnökeként végzett több évtizedes munkájáért;
4. Sándor Angéla tagtársunknak a Társaság érdekében és a magyar-orosz együttműködés területén végzett lelkiismeretes tevékenységéért;
5. Szilágyi György tagtársunknak a Társaság és annak ösztöndíjas klubja szervezésében, továbbá a kegyeleti tevékenység folytatásában végzett több évtizedes áldozatos munkájáért;
6. Vajda József tagtársunknak a magyar-orosz kulturális és humán kapcsolatok ápolása terén végzett sokéves, széleskörű és lelkiismeretes munkájáért;
7. Szemigyetko Vlagyimir hadtörténésznek a magyarországi szovjet katonai hadisírok, emlékhelyek feltárásáért, gondozásuk szervezéséért és ezek széleskörű bemutatásáért.


Hangverseny - Szabó Marcell zongoraművész és Valerija Blok tanítványai Moszkvából