Tematikus séta a Fiumei úti sírkertben

2019.09.22.
Tematikus séta a Fiumei úti sírkertben

Rudas Tamás ruszisztika mesterszakos hallgató beszámolója:

Metszően jeges szél sodort magával port és falevelet egyaránt, mikor csapatunk egy része megérkezett a sírkertbe. Mivel szerettünk volna lehetőséget adni a későknek a csatlakozásra, ezért egy váratlanul felbukkant fekete-fehér foltos, meglehetősen fotogén cicával mulattuk az időt.

Mikor már mind együtt voltunk, találkoztunk határozottan József Attila-fizimiskájú idegenvezetőnkkel, Szabó Viktorral is. Őt követve eljutottunk a túra első állomásához, a temetőnek a Budapest ostromának idején elesett szovjet katonáknak szentelt részére. Viktor egy rövid bevezető keretein belül elmondta a temető létrejöttének körülményeit is. A város vezetése 1847-ben adott utasítást egy új köztemető létrehozására, amely azonban csak Vörösmarty Mihálynak a Habsburg-önkényuralom elleni néma tiltakozássá nőtt temetése után vált igazán ismertté.

Az elesett szovjet katonák sírhelyei egy emlékművet fognak közre, mely, a temető egyéb orosz vonatkozású területeivel egyetemben, a közelmúltban felújításra került, és amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök 2015-ben megkoszorúzott. Ez utóbbi szinte teljesen megújult, a korábban rajta levő, az elesetteket dicsőítő felirat egy jóval szerényebbnek adta át a helyét. A szovjet halottaknak fenntartott temetőrész következő állomásán a Magyarországon 1956 és ’89 között szolgálatot teljesített, Magyarországhoz különösen kötődő szovjet katonatisztek, családtagjaik, valamint a velük erősen szimpatizáló magyarok nyughelyeit tekinthettük meg.

Ezek után sor került a Mártírok Sírkertjének, a szocialista időkben (is) újratemetett magyar jakobinusok emlékművének, valamint a Rákosi-diktatúrának a Kádár-korszakban rehabilitált áldozatainak szentelt sírhelyek megtekintésére is. Ezt követően ellátogattunk gróf Károlyi Mihály sírjához, amely éppen a Kossuth-mauzóleumot és a Munkásmozgalmi Panteont összekötő egyenes felezőpontján épült, szimbolizálva az arisztokratának az 1848-’49-es szabadságharc és a népköztársaság kikiáltása között eltelt időkben a szocializmus építésében játszott szerepét. Kiderült továbbá, hogy a sír fölé épített emlékmű kivételes akusztikával rendelkezik.

Ellátogattunk Vörösmarty Mihály sírjához, majd bejártuk a már említett Panteont, ahol a szocialista korszakban legnagyobb hősöknek tartott politikusok, tudósok és aktivisták alusszák örök álmukat urnáik mélyén.

Végül megszemléltük a Magyar Szocialista Munkáspárt 1956 és ’88 között első számú vezetőjének, Kádár Jánosnak nyughelyét. Mint az Viktor elbeszéléséből kiderült, a sírt 2007-ben máig ismeretlen tettesek feltárták, eltulajdonítva az egykori vezető koponyáját és feleségének hamvait. A tettesek kilétét és szándékait illetően több verzió is napvilágot látott, melyek közül a legvadabbat, egy esetleges szellemidézés lehetőségét mi magunk vetettük fel.