Ruszisztikai Műhelyszeminárium - Kubik Zsombor, a kulpologika.hu ötletgazdája

Gyimesi Zsuzsanna | 2020.11.16.
Ruszisztikai Műhelyszeminárium - Kubik Zsombor, a kulpologika.hu ötletgazdája

A Ruszisztikai Műhelyszeminárium vendége volt egy új intellektuális online platform, a kulpologika.hu alapító-szerkesztője, Kubik Zsombor. A honlapot, FB felületet, twitter-jelenlétet és újabban podcast-megjelenéseket felölelő virtuális komplexum bő egy éves előkészítő munkálatok után 2020 márciusára állt össze "élesíthető" projektté. Vagyis éppen belefutott a karanténba. A "mert.gondolkodni.ér." mottót azonnal kiegészítették a szerkesztők egy újab törekvéssel, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket: "Ne álljunk le a gondolkodással!". A honlapra folyamatosan felkerülő tartalmak bizonytják, hogy a törekvések valós intellektuális igényeknek adnak kiteljesedési lehetőséget: a karantén ideje alatt nem álltunk le a gondolkodással, sőt!

A szerkesztőség így fogalmazza meg célját: 
"Ez nem hírgyár és nem is tanulmánykötet. Inkább csak egy vázlatfüzet, madártávlatból, a magunk örömére. Mert a gondolkodás kalandját ingyen csináljuk, nem dacból, nem érdekből, nem muszájból. Inkább csakúgyból. Vagyis nem egészen. Mert ha van célunk, akkor az az, hogy közösséget építsünk olyan fiatalokból, akik úgy gondolják, hogy a világ eseményeinek oksági láncolata van és a múltat, a jelent vagy a jövőt úgy akarják megérteni, hogy a világ és benne az ember működésének logikáját keresik. Még akkor is, ha ehhez a kalandhoz le kell mondanunk az egyik legkényelmesebb mankónkról, az elfogultságról. Szóval, sine ira et studio."

A külpolitikai irányultságú intellektuális platform tartalomfejlesztése két pillére tármaszkodik. Egyrészt az állandó szerkesztők írásai kerülnek megjelenésre, másrészt a szerkesztők nyitottak minden tanulmány közlésére, ami témájával és műfajával illeszkedik a profilba. A honlap létrehozásának ötlete akkor fogalmazódott meg Zsomborban, amikor elvégezte a Ruszisztika mesterszakot az ELTE BTK-n, és azt érezte, milyen kár, hogy számos szemináriumi dolgozata, illetve a diplomamunkája, amikbe komoly munkát fektetett, egyszerűen észrevehetetlenné válik az esetleges érdeklődők számára. Azt is tapasztalta, hogy a munkaerőpiacon nehéz olyan munkát találni, ahol napi szinten szükség lenne tudományos munkavégzésre, amihez az egyetemen hozzászokott és amit élvezett. Arra a következtetésre jutott, hogy meg lehetne próbálni hobbyként folytatni tudományos tevékenységet, egy esetleges intellektuális klub kialakításának igényével. Hamarosan kiderült, hogy kortársai közül  sokan éreznek hozzá hasonlóan űrt az egyetem elvégzése után. Ebből az indíttatásból nőtt ki a kulpologika.hu.

Hétről hétre nő az olvasók és a potenciális szerzőtársak száma. 2020 augusztusban pályázatot hirdettek Kína külpolitikai szerepét taglaló tanulmányok írására. Váratlanul sok pályamű érkezett, amik közül a három legszínvonalasabbat olvashatjuk a portálon. 2020 októberben újabb pályázat került meghirdetésre, a téma Oroszország. A beérkező írások legjobbjai szintén meg fognak jelenni, hogy bárki elolvashassa őket. Terjedelmi megkötés nincs - legfeljebb több részletben kerül publikálásra egy-egy munka.

A szerkesztőség fontosnak tartja, hogy ne köteleződjenek el sem anyagilag, sem ideológiailag. Ezért egyrészt nem fogadnak el szponzori pénzt, másrészt nem foglalkoznak belpolitikai témákkal. A beküldött írásokat tartalmilag nem moderálják, az elvárás "csak" az igényesség és a megalapozottság.

Zsombor bevallása szerint a honlap szerkesztése és tartalomfejlesztése, az olvasókkal való napi szintű kapcslattartás nagy élvezetet jelent. Mindenkit buzdít a csatlakozásra: kulpologika.hu