OTDK-s győzelmet ért a Ruszisztika MA hallgatójának tanulmánya

Tömő Ákos az államszocialista korszak divattörténetével nyert

OTDK-s győzelmet ért a Ruszisztika MA hallgatójának tanulmánya

Kiváló eredménnyel zárult idén is az ELTE BTK számára az Országos Tudományos Diákköri Konferencia humán szekciója (is). Az 1945 utáni magyar történelem II. szekciójának I. helyezettje Tömő Ákos, ruszisztika MA-s hallgató lett, „A divat legfontosabb kelléke: a jó ötlet!” című előadással, melynek alcíme: Két divattörténeti periódus a megvalósult szocializmus éveiből (1954/1969). 

A kutatás elsősorban a „szocialista jó ízlésnek” nevezett komplex jelenséget kívánta körbejárni az 1950-1960-as évek távlatából, miközben felvillantotta azokat a napokat, amikor a szocialista divatvilág teljes egészében a magyar fővárosra figyelt. Jelesül 1954 szeptemberét, amikor Budapest volt a házigazdája a Nemzetközi Ruházati Versenynek, illetve 1969 februárját, mikorra már a Gellért Szálló dísztermében állhattak kifutóra a KGST-országok reprezentatív kollekciói az időközben Divatkongresszussá átkeresztelt nagybemutatón. Bár két eseményt tizenöt, változásokkal teli esztendő választja el egymástól, ám mégis van egy közös pont: a mértéktartó egyszerűség és a célszerű variálhatóság igénye – mely a „szocialista jó ízlés” fő kritériuma volt – ugyanúgy felbukkan az ötvenes és hatvanas években kiadott divatlapok és női magazinok hasábjain. Míg azonban az előbb megnevezett időszakban ez csak egyfajta praktikus kiegészítőnek számított, addig a következő évtizedre már átgondolt és kellően strukturált rendszerré lépett elő, amelynek tanulmányozásával sokat meg lehet tudni a korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyairól, s nem mellesleg a rendszer hatalomtechnikai módszereiről is.

Tömő Ákos témavezetője Mezei Bálint adjunktus, a Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék oktatója volt. 

Az elért eredményhez mindkettőjüknek gratulálunk, és a további eredményekhez sok sikert kívánunk!