#Kult-túra - A peresztrojka története képek, hangok, adatok tükrében

Gyimesi Zsuzsanna | 2020.07.20.
#Kult-túra - A peresztrojka története képek, hangok, adatok tükrében

Az Anatolij Szobcsak Alapítvány és az „Isztorija Buduscsego” kreatív stúdió a rendszerváltás folyamatát dolgozta fel virtuális utazás formájában „Múzeum a demokrácia születéséről a mai Oroszországban címmel. A projekt azzal a megfogalmazott szándékkal készült, hogy ne interpretálja és értékelje a történteket, hanem statisztikai adatok, idővonal, eseménytörténet és társadalmi reakciókat tükröző fotó-, hang- és videó-dokumentumok segítségével bemutassa az 1985-1996. közötti mozgalmas időszakot Oroszországban.

A virtuális múzeum két nagy részlegből áll. Az első rész maga a „kreatív utazás” a peresztrojka állomásain keresztül, a második rész egy digitális archívum, ami 1985 és 1996 között a Szovjetunióban/Oroszországban keletkezett szöveges, fotó, hang- és mozgókép anyagokat tartalmaz. Ezek felhasználásával készült az első rész.

A „kreatív utazás” a következő nyolc fejezetre oszlik: Változásokat!; A politizálás kezdete; Demokrácia a régiókban; A keleti blokk felszámolódása; Piacgazdaság; Harc az unióért; Puccs; Szétesés. A 174 oldalas interaktív történelmi atlasz minden lapja dinamikus. Kevés, de ütős adatot és állításokat, illetve idézeteket tartalmaz, amelyeket 2-5 fotó és 1-4 videó felvétel illusztrál, illetve helyez kontextusba, animációk segítségével.

A „Változásokat!” című rész arra helyezi a hangsúlyt, hogyan szabadult ki a palackból a szólásszabadság szelleme a Szovjetunióban. Ennek a folyamatnak kiemelt elemei voltak a tiltott könyvek és nemzetközi sajtótermékek hozzáférhetővé tétele, az Ogonyok és a Szovetszkaja Rosszija című újságok merész irányváltása, a Vzgljad [Nézőpont], a 600 szekund [600 másodperc]és a Pjatoe koleszo [Ötödik kerék] című TV-műsorok,  számos játékfilm, különös tekintettel Tengiz Abuladze rendező Pokajanyije [Vezeklés] című alkotására (ez Magyarországon is bemutatásra került), valamint a Memorial Társaság megalapítása. Szóba kerül a csernobili katasztrófa, az afganisztáni háború és a korrupcióval való szembenézés is.

A politizálás kezdete” az első szabad választások történetét és a közvetlen társadalmi reakciókat dolgozza fel, középpontba állítva Anatolij Szobcsak, Andrej Szaharov, Borisz Jelcin és Mihail Gorbacsov szerepét. Ez a leghosszabb fejezet.

A „Demokrácia a régiókban” részletesen tárgyalja a bányász sztrájk hullámot, amely végigsöpört az országon, valamint a Hegyi Karabah, Azerbajdzsan, Örményország, Grúzia, Üzbegisztán területén lezajlott eseményeket idéz meg.

A keleti blokk felszámolódása” című rész M. Gorbacsov és R. Reagan találkozásával kezdődik, majd Lengyelország, Kína, Magyarország, az NDK, Csehszlovákia és Románia belpolitikai változásai kerülnek sorra.

A „Piacgazdaság” című fejezet az „Ez volt – ez lett” dichotómia mentén mutatja be, hogyan jelent meg a magántulajdon a Szovjetunióban, hogyan birkózott a lakosság az áruhiánnyal, hogyan nyertek teret az ország irányításban új közgazdászok, illetve mit tartalmazott az „500 nap” című program.

A „Harc az unióért” 1990-91. politikatörténeti eseményeit dolgozza fel, a konzervatívok és a változást akaró pártpolitikusok konfliktusait, illetve a széles néprétegek követeléseit helyezve a középpontba. Részletesen szóba kerül Litvánia helyzete is.

A „Puccs” az 1991. augusztus 17–22. közötti eseményeket sorakoztatja fel 20 mozzanatra bontva.

A „Szétesés” az 1991. augusztus 23. és december 25. közötti eseményekről tudósít, és Mihail Gorbacsov TV nyilatkozatával zárul, amelyben bejelenti visszavonulását.

A kreatív rész izgalmas és interaktív grafikai megoldásai könnyen befogadhatóvá teszik az információ-áradatot, lehetővé téve, hogy mindenki a saját tempójának és befogadó képességének megfelelően ismerkedjen az anyaggal.  A virtuális utazás magával ragadó és érdekes, valószínűleg azok számára is, akik nem érdeklődnek kifejezetten a politikatörténet iránt. Aki szkeptikus és alaposabban utána akar járni a peresztrojka történetének, az folytathatja a kutatást a digitális archívumban.

Az archívum három részlegből áll: személyek köré csoportosított anyagokból, írott dokumentumokból és video dokumentumokból. A kiemelt személyek Anatolij Szobcsak, Borisz Jelcin, Mihail Gorbacsov és Andrej Szaharov. Ezek a részek úgy épülnek fel, hogy a kreatív utazásban szereplő információkhoz lábjegyzetekként is funkcionáljanak, illetve láthatóvá teszik a kiemelt információk széles kontextusát.  A video részlegben 1989 és 1996 között keletkezett dokumentum felvételek, híradók, tudósítások, riportok láthatók – évenként átlagosan 30, összesen csaknem 250 felvétel. A szöveges dokumentumok részlege 1989 és 1993 között született nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket, dekrétumokat, rendeleteket stb. tartalmaz, nagyságrendileg 500 tételt. Ezek a dokumentumok tematikusan is kereshetők.