#Kult-túra - 75 éves a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

Gyimesi Zsuzsanna | 2020.06.08.
#Kult-túra - 75 éves a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

75 évvel ezelőtt, 1945. június 9-én alakult meg a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elődszervezete, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, Szent-Györgyi Albert és Zilahy Lajos kezdeményezésére. Szent-Györgyit 1935-ben meghívták a XV. Nemzetközi Élettani konferenciára a Szovjetunióba, aminek folyamán ellátogatott Leningrádba és Moszkvába. Ez a konferencia a Szovjetunió számára a nemzetközi tudományos életbe való berobbanást jelentette. A második világháború befejezésével beálló helyzet elfogadásában Szent-Györgyi a barátság keresését látta egyedüli békés megoldásnak. Ennek következtében író barátjával, Zilahy Lajossal 1945-ben létrehozták a Magyar–Szovjet Művelődési Társaságot, amely egyfajta barátság-hídként szolgált a két kultúra között. 

"Történelmünk során talán sohase voltunk annyira magunkra hagyottak, magánosok, mint most. Kelet és nyugat, múlt és jövő, kegyetlen háború és bizonytalan béke határán biztos támpont lehet ősi gyökereink keresése Julianus barát nyomán a távoli keleten. Mint a mentőöv a fuldoklónak, úgy jön kapóra nekünk az ázsiai rokonság riasztó egyedüllétünk tragédiájában." - írta Zilahy Lajos.

A társaság, bár háromszor is változtatott a nevén, az egyetlen ilyen profilú civil szerveződés Magyarországon, amely 75 éve folyamatosan működik. Története izgalmas prizmaként szolgál fontos kultúrtörténeti kérdések kutatásához. A ruszisztika mesterszakon az elmúlt tíz évben két szakdolgozat is született, amely a társaság történetének egy-egy szeletét tárja fel.

A 75. évforduló tiszteletére a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ műhelyében kultúrtörténeti kiállítás készült, amely 32 tematikus tablón dolgozza fel a a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság tevékenységének legizgalmasabb csomópontjait . Ebből látható ízelítő itt.

Gilyán György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a MOMBT elnöke köszöntő levele

Kedves Barátaim!

A Társaság Elnöksége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság minden tagját és szimpatizánsát Társaságunk jogelődje, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság (MSZMT) 1945. június 9-i megalapításának 75. évfordulója alkalmából.

Az MSZMT alapítói, a magyar értelmiség legkiválóbbjai a II. Világháború európai befejezése után – kivéve részüket az ország újjáépítéséből és annak részeként - a világra nyitott humanista gondolkodókként azonnal hozzáláttak az új európai és világrendhez igazodó kulturális kapcsolatok építéséhez, a magyarországi lakosoktól addig elzárt orosz és szovjet kulturális értékek megismertetéséhez, a két ország, a két nép közötti humán együttműködés erősítéséhez.

Elismerés és hála nekik bátor, önzetlen kezdeményezésükért, progresszív korszakos tevékenységükért, amellyel példát mutattak és mutatnak ma is a jelennek, nekünk is népek közötti és kulturális nyitottságból, alkotó együttműködési készségből és teljesítményből.

Barátaim! Merítsünk alkotó erőt és energiát elődeink példájából, eredményeiből és folytassuk, vigyük előre ezt a valódi népi diplomáciát!

Társaságunk jogelődje alapításának 75. évfordulójára tervezett tavaszi jubileumi rendezvényeinket, ideértve az ez év januárjában ma 16 órára meghirdetett ünnepi műsoros megemlékezésünket a Covid-19 vírusjárvány miatt – mint ezt korábban már jeleztük – sajnos nem volt, s ma sincs módunk megtartani. Ezeket az ünnepi rendezvényeket 2021 tavaszán és az MSZMT első (alakuló) kongresszusa 75. évfordulóján 2021. június elején tartjuk meg.

Társaságunk ifjú szimpatizánsai - az ELTE diákjai Gyimesi Zsuzsanna vezetésével - a mai jubileumhoz méltó, értékes meglepetést készítettek, amelyet az alábbi link megnyitásával ismerhettek meg. https://online.flippingbook.com/view/309265/
Köszönjük az alkotóknak és további sikereket munkájuk folytatásához!

A MOMBT minden tagjának és szimpatizánsának jó egészséget, alkotó energiákat és további egyéni és együttes sikereket kívánok.

Gilyán György s.k.
a Társaság elnöke
 


75 éves a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

75 éves a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

0

/

0

0

/

0