Homo soveticus - pro et contra

Oroszországban megjelent egy kollektív monográfia hat hazai kutató közreműködésével

Gyimesi Zsuzsanna | 2021.03.26.
Homo soveticus - pro et contra

Homo soveticus: pro et contra címmel az ELTE és az URFU közös történeti kutatócsoportjának eredményeit összegző kollektív monográfia jelent meg Jekatyerinburgban, az Uralszkij Unyiverszityet Kiadónál, 2021-ben.

A monográfia szerkesztője Julia Matvejeva, az Urali Föderatív Egyetem irodalmár professzora és Julia Ruszina, az Urali Föderatív Egyetem történész docense, ami jelzi, hogy interdiszciplináris megközelítések összegzéséről van szó. A kötet alapját azok az egyetemközi magyar-orosz közös kutatások képezik, amelyek 2017-19. között az Orosz Alapkutások Alapja (RFFI) támogatásával valósultak meg (№20-19-00139) a Julia Ruszina (URFU, Jekatyerinburg) és Gyimesi Zsuzsanna (ELTE BTK, Budapest) vezetésével működő kutatócsoportban. Ennek magyar részről  tagja volt az ELTÉ-ről Krausz Tamás professzor (BTK), Schiller Erzsébet egyetemi docens (SEK) és Szabó Viktor doktorandusz (BTK).

A monográfia 412 oldalon, öt nagy részben és összesen 24 alfejezetben tárgyalja a homo soveticus jelenséget, amiből összetett pszichokulturális kép rajzolódik ki, cseh, kínai, lengyel, magyar és orosz nézőpontokat is bevonva a horizontba. A kutatócsoport hazai vezetőjén és tagjain kívül magyar részről Szabó Tünde habilitált egyetemi docens (PTE BTK) és Igari Léna doktorandusz (ELTE BTK) is részt vett szerzőként a monográfia megírásában. 

A kötet szakmai recenzensei Julia Kantor, a történettudományok doktora és a bölcsészettudományok kandidátusa (Orosz Tudományos Akadémia Szentpétervári Tagozata), valamint Pjotr Bazanov, a történettudományok doktora (Kultúrakutató Intézet, Szentpétervár).