Halász Iván, az NKE tanára volt vendégünk

Előadás a fehérgárdista rezsimekről az oroszországi polgárháborúban 1917-1920

Igari Léna |
Halász Iván, az NKE tanára volt vendégünk

Halász Iván, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont – Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tartott előadást a Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszéken a fehérgárdista tábornokok életéről és tevékenységéről. 

Az előadó, aki első tudományos fokozatát egyetemünk Történettudományi Doktori Iskolájában szerezte, előadásában "A tábornokok diktatúrái - a diktatúrák tábornokai. Fehérgárdista rezsimek az oroszországi polgárháborúban 1917-1920" című kötetben megjelent értekezése főbb téziseit ismertette a hallgatósággal. 

Előadásában Gyenyikin, Jugyenyics, Krasznov, Miller és Vrangel tábornokok, valamint Kolcsak admirális rendszereit mutatta be, melyek mindenütt a szovjethatalom legfőbb alternatívájává nőtték ki magukat és ezzel rányomták bélyegüket az egész polgárháborúra, amely úgy vonult be a köztudatba, mint a fehérek és vörösök harca. Pedig az egyáltalán nem volt csupán a két szekértábor közötti küzdelem, hanem inkább egy sokpólusú véres konfliktus, amelyben a korabeli társadalom különböző szegmensei fegyverrel a kezükben próbálták megoldani az évszázadok során felgyülemlett konfliktusokat. A fehér tábornokok rezsimjeit leginkább katonai diktatúraként lehet jellemezni, amit maguk a fehérek sem tagadtak, hiszen a fetisizált “erős kéz" és “szilárd hatalom" segítségével az 1917 óta áhítozott “hagyományos rendet" akarták visszaállítani. 

A fehérgárdista tábornoki diktatúrák születése nemcsak az 1917-es októberi eseményekre és a bolsevizmusra való reakciónak tekinthető, hanem egyben választ akart adni a forradalom évében kialakult káoszra és az orosz államiság majdnem totális összeomlására.