Fiatal Ruszisták III. Prezentációs Kupája

Fiatal Ruszisták III. Prezentációs Kupája
12/03 - 12/10

2021. december 03. - 2021. december 10.

I. forduló ZOOM, II. forduló: ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ

12/03 - 12/10

2021. december 03. - 2021. december 10.

I. forduló ZOOM, II. forduló: ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ


Kedves Egyetemi Hallgatók és Doktoranduszok!

Az ELTE Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ és a Budapesti Corvinus Egyetem IOK Orosz Nyelvi Központja közösen meghirdeti a
Fiatal Ruszisták III. Prezentációs Kupáját
!

Jelentkezési lap

Mi a Kupa célja?

Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk az orosz témák iránt érdeklődő, bölcsészettel vagy társadalomtudományokkal foglalkozó egyetemi hallgatóknak és doktoranduszoknak arra, hogy éppen formálódó szakdolgozatuk, szemináriumi dolgozatuk, tudományos érdeklődésük témáját bemutassák egy szakmai fórumon, érdeklődő közönség és zsűri előtt, s ezzel együtt megmérettessék online prezentációs készségüket is.

Ki jelentkezhet?

Olyan alapszakos, mesterszakos vagy doktori képzésre járó hallgatók jelentkezését várjuk, akik orosz témában végeznek kutatásokat vagy elmélyült tanulmányokat – akár filológiai, akár történettudományi, akár egyéb bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi területen.

Miért érdemes jelentkezni?

Azért érdemes jelentkezni, mert az első három helyezett ajándékutalvánnyal gazdagodik (50.000 Ft, 30.000 Ft vagy 15.000 Ft értékben). Emellett minden résztvevő értékes szakmai tapasztalatokat szerez a zsűri és a közönség visszajelzései alapján.

Milyen kategóriákban lehet nevezni?

Idén először a jelentkezők két meghirdetett kategória közül választhatnak, annak megfelelően, hogy milyen nyelven kívánják bemutatni kutatási témájukat: magyarul vagy oroszul.

Mikor és hol lesz a verseny?

A verseny első fordulója 2021. december 3-án kerül megrendezésre a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ Zoom-felületén.

A második fordulóra december 10-én a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ kabinettermében kerül sor (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., Főépület 2. emelet, 237–38-as terem).

Mi történik a Kupa során?

A Kupa két fordulóban zajlik.

I. Előre felvett anyag: Az első fordulóban a résztvevőknek 5 perces, Power Point diasorral vagy Prezi-prezentációval kísért mini-előadásban kell bemutatni a jelentkezéskor megjelölt, készülőben lévő tudományos munka témáját. Az 5 perces (± 10 másodperc), liftbeszéd jellegű videókat december 2-ig kell feltölteni egy általunk megadott tárhelyre. A verseny december 3-án zajló első fordulójában ezek a videók kerülnek lejátszásra a kupa zsűrije előtt a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ Zoom-felületén. Az online fordulót regisztrációval bárki megtekintheti.

II. Real-time prezentáció: A december 10-i második fordulóba továbbjutók lehetőséget kapnak ugyanannak a témának a bemutatására 10 perces prezentáció keretei között, amelyben részletesebben kifejthetik eredményeiket és felvázolhatják a kutatási perspektívákat.

A szigorúan 10 perc hosszúságú prezentációknál nem előre felvett videókra számítunk, hanem az előkészített anyag élőszavas, szintén Power Point diasorral vagy Prezi-prezentációval kísért előadására.

Milyen szempontok alapján választják ki a győzteseket?

Az első és második forduló során a szakmai zsűri választja ki a továbbjutókat, illetve a dobogósokat. Az előadások célja minden esetben az, hogy a prezentálók felkeltsék a hallgatóság érdeklődését a téma iránt annak eredetisége, újszerűsége, illetve várható eredményei alapján. Az elbírálási szempontok magukban foglalják mind a témaválasztás tudományos relevanciáját és színvonalát, mind a prezentációs mód meggyőzőségét, befogadhatóságát. Tehát tartalom és forma, kutatói elkötelezettség és előadói kvalitások egyaránt fontosak.

Meddig lehet jelentkezni?

A jelentkezéseket 2021. november 22-én reggel 9 óráig várjuk. A jelentkezés elfogadásáról legkésőbb november 24-ig visszajelzést küldünk. Az elfogadott jelentkezők 5 perces videóit december 2-án reggel 9 óráig kell feltölteni a megadott Google Drive mappába (részletek később).

Hol lehet jelentkezni?

Az alábbi űrlapon lehet jelentkezni a személyes és elérhetőségi adatok megadásával, illetve a prezentálandó mű 500 szavas absztraktjával (±10%).

Hová lehet fordulni a felmerülő kérdésekkel?

A prezentacioskupa@gmail.com címen keresztül minden felmerülő kérdésre választ adnak a szervezők.

Kik a szervezők?

Az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ és

a Budapesti Corvinus Egyetem Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont (IOK) Orosz Nyelvi Központja