Upirok, vámpírok és a szláv mitológia egyéb szereplői

A vámpír mint idegen megjelenítése a keleti és nyugati világban

Rusztisztikai Központ |
Upirok, vámpírok és a szláv mitológia egyéb szereplői

A szláv mitológia olyan szereplői, mint upirok, akiket a magyar nyelv közvetítésével vámpírként ismert meg a nyugati világ, a társadalmakban gyakran a "Mások", az "idegenek" (úgymint más etnikumú, vallású, nyelvű, tradíciójú) személyek megtestesítői. 

A lengyel kutató munkájában ezeknek a mitológiai lényeknek a megjelenítését, és narratíváit ismertette a keleti és nyugati országok különféle művészeti alkotásain keresztül: számba vette az orosz irodalomtól a lengyelen át a francia és angolszász kultúrában megjelenő diskurzust.