Látogatás az Országos Idegennyelvű Könyvtárba

2019.09.29.
Látogatás az Országos Idegennyelvű Könyvtárba

Szálkai Kinga ruszisztika mesterszakos hallgató beszámolója:

A ruszisztika mesterszak hallgatói a félév során rendszeresen felkeresnek olyan intézményeket, amelyek meghatározó jelentőségűek a magyar–orosz tudományos és kulturális kapcsolatok szempontjából. 2019. szeptember 25-én az Országos Idegennyelvű Könyvtárba látogattunk el.

A könyvtárban Imréné Koljadzsin Natália, az orosz, ukrán és ruszin nyelvi referens vezetett minket körbe. A jelenleg 148 nyelven csaknem 400 ezer dokumentumot tartalmazó gyűjtemény tulajdonképpen az orosz–magyar kapcsolatoknak köszönheti létrejöttét is. 1956-ban Állami Gorkij Könyvtár néven alakult meg, három orosz nyelvű könyvgyűjtemény (a Magyar-Szovjet Baráti Társaság könyvtára, a Horizont és a FSZEK orosz gyűjteménye) egyesítésével. Gyűjtőköre lehatárolására később került sor, az eredetileg közművelődési könyvtár profilja először a humán témákra szűkült, majd legfőképpen a szépirodalomra korlátozódott. Időközben megindult a más nyelvű kötetek gyűjtése is, jelenleg az angol, a német és a francia állomány már egyenként is meghaladja az orosz nyelvű anyagok számát (37 000 dokumentum). Az 1978-ban hivatalosan is szakkönyvtárrá vált intézmény jelenleg két fő feladatkört tölt be: eredeti nyelvű, elsősorban kortárs világirodalmi, zenei és nyelvészeti tárgyú dokumentumokat gyűjt, illetve a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központjaként működik.

A könyvtár hagyományosan kiterjedt kapcsolatokat ápol az oroszországi társintézményekkel, illetve az orosz kultúra Magyarországon jelenlévő képviselőivel. Legfontosabb partnere és testvérkönyvtára a moszkvai Margarita Rudomino Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár, amellyel, bár a rendszerváltás előtti kulturális együttműködéshez képest korlátozottabb módon, de napjainkban is aktívak a kapcsolatok. Az Orosz Kulturális Központ szintén jelentős partnerintézmény, a két intézmény közös rendezvényei számos érdeklődőt vonzottak az elmúlt években. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban a nemzetközi együttműködésektől függetlenül is jelen van az orosz kultúra, orosz nyelvű rendezvények, könyvbemutatók, író–olvasó találkozók formájában.

Látogatásunk során Imréné Koljadzsin Natália nemcsak a könyvtár és az épület történetének érdekes részleteit osztotta meg velünk, hanem az orosz nyelvű gyűjtemény néhány ritka és régi darabját is bemutatta. Az ószláv nyelven írott, vagy nagy műgonddal és részletes munkával illusztrált kötetek a könyvtár valódi kincseit képezik. Megtekintettük az olvasóterem kézikönyveit és szótárait, a szabadpolcos kölcsönzőt, a nyelvstúdiót, illetve tájékozódtunk arról is, hogy hogyan lehetséges a zeneműtárból CD-ket és DVD-ket kikölcsönözni. Végül a raktárba is ellátogattunk, ahol szintén számos ritka és régi kötetet tekinthettünk meg. A látogatás végén több hallgató beiratkozott a könyvtárba, hogy tanulmányaihoz a későbbiekben felhasználhassa az orosz nyelvű gyűjtemény dokumentumait.